AUDIATUR ET ALTERA PARS

de andere zijde worde gehoord

Iedereen die werkzaam is in het onderwijs of in de zorgsector heeft de morele plicht om datgene te doen wat het beste is voor de kinderen, leerlingen, studenten en cliënten die hem of haar zijn toevertrouwd. Daar hoort in eerste instantie een open houding bij, voor álle meningen en inzichten, ook wanneer die strijdig zijn met het heersende narratief, het dan geldende stelsel of de afspraken en instellingen van dat moment. Zaken die ons voorstellingsvermogen te boven gaan hoeven bovendien niet per se onwaar te zijn. De Japanse zwaardvechter en filosoof Miyamoto Musashi sprak als volgt: “De waarheid is niet wat je wilt dat het is. Het is wat het is. Ofwel je buigt voor haar macht, of je leeft een leugen”.

Audiatur et altera pars is een netwerkorganisatie voor professionals binnen onderwijs, jeugdzorg, sport en gezondheidszorg. Samen gaan we op zoek naar wat het beste is, waarbij ook de andere zijde wordt gehoord. We hanteren slechts één uitgangspunt: “Truth is our boss”. Vraag naar de voorwaarden voor deelname.

Audiatur is onderdeel van EDU GROUP/ info -@- edu-group.org / 0314-395559

 

Borchgraven 2.4

7051CW VARSSEVELD

© 2024 All Rights Reserved.